ResultatService
 
 RService er et dataprogram for resultatservice ifm turneringer som boccia, curling, fotball og håndball.
RSERVICE har innebygget hjelpetekster som forklarer alle funksjoner når du trenger det. RSERVICE kan kjøres på alle PC'er med Windows installert. Både serie- og cupspill kan håndteres. For seriespill kan kan lagene fordeles på inntil 30 puljer a 15 lag, mens cupspill kan kjøres med 8, 16 eller 32 lag.   
 
  RService er tilpasset Fleridrettsforbundets regler til dommeradministrasjon og bruk av rankinglister for kampoppsett
Obs at noen de omtalte funksjoner her krever versjon 7.78 eller høyere.

Kampoppsett

RService har funksjoner for å organisere hele kampoppsettet for turneringen. Kampene kan fordeles på flere baner og det kan legges inn pauser. Kampoppsett for spill over 2 dager er også mulig. Det er valgfri lengde på pauser og tidsintervall mellom kamper. Det kan også skrives ut komplette dommerskjemaer iht kampoppsettet. Eksempel på skjermbilde for kampoppsett er vist nedenfor.
 
       
 

Visning av spilleplan

Dette viser oversikt over spilleplan for de enkelte lag iht aktuelt kampoppsett


Innlegging av resultater

Kampresultater kan legges inn løpende etter hvert som de kommer inn, og oppdaterte tabeller vises på skjerm. Rapporter kan også printes løpende. 

Eksempel på resultat-tabell og registreringsbilde for kampresultater med innlegging av dommere pr kamp.


Eksempel på liste over tilhørende kamp-resultater: 

Utskrift av resultater

Ved utskrift av resultater kan man velge mellom 1 pulje pr ark eller løpende utskrift med flere puljer som fyller arket (gjelder kun for resultat tabeller)

Visning av resultater på ekstern skjerm

Det er mulig å kople til ekstern storskjerm for løpende visning av resultat tabellene.

PC som benyttes må da settes opp med ekstern skjerm via HDMI kabel og konfigureres for Utvid skjermene.

Den ekstra skjermen vil da vises til høyre for standard-skjermen.

. 

Eksempel på visning av resultater på ekstern skjerm

Velg Vis Reklametekst for vise en valgfri tekst på den eksterne skjermen. Du kan så veksle mellom å vise denne teksten og resultat tabeller etter ønske.

 

Visning av reklame/informasjon på ekstern skjerm

Den eksterne skjermen kan også benyttes for å vise reklame/informasjon. Veksling mellom info og resultater kan gjøres raskt hele tiden.

Eksempel på informasjonstekst på ekstern skjerm: